Hình ảnh thực tế khu căn hộ 9View

Hình ảnh tổng thể khu căn hộ

Hình ảnh tổng thể Block A

Hình ảnh tổng thể Block B

Hình ảnh tổng thể Block C

Hình ảnh khu vực thang máy và hành lang căn hộ

Hình ảnh hoàn thiện căn hộ

Hình ảnh hoàn thiện căn hộ

Hình ảnh hoàn thiện căn hộ

Hình ảnh hoàn thiện căn hộ

Hình ảnh hoàn thiện căn hộ

Hình ảnh hoàn thiện căn hộ

Hình ảnh hoàn thiện căn hộ.