Biệt thự cao cấp Moonlight Residences

Hình ảnh thực tế khu căn hộ Moonlight Residences

Hình ảnh tổng thể khu căn hộ

Hình ảnh tổng thể block A

Hình ảnh tổng thể block B

Hình ảnh khu vực thang máy và hàng lang căn hộ

Hình ảnh khu vực thang máy và hành lang căn hộ

Hình ảnh khu vực sảnh đón

Hình ảnh khu vực sảnh đón

Hình ảnh khu vực sảnh đón

Hình ảnh khu vực thùng thư tập trung

Hình ảnh khu vực hồ bơi

Hình ảnh khu vực hồ bơi

Hình ảnh công viên nội khu

Hình ảnh công viên nội khu

Hình ảnh công viên nội khu

Hình ảnh công viên nội khu