Tên đầy đủ: Nguyễn Văn Hoan

Năm sinh: 1992

Quê quán: Bảo Lộc – Lâm Đồng

Trình độ học vấn: Đại Học chính quy Khoa Quản Lý Đất Đai, Chuyên ngành Quản Lý Thị Trường BĐS.

Chứng chỉ hành nghề: Môi giới BĐS trong phạm vi cả nước

Kinh nghiệm làm việc: Chuyên viên kinh doanh Tập Đoàn Hưng Thịnh từ 04/01/2016 đến nay.